Nowy projekt ustawy w sprawie ochrony sygnalistów – na co zwrócić uwagę przy organizacji systemu ochrony?

- szkolenie online 25 KWIETNIA !

ZAKRES SZKOLENIA:

1) Dyrektywa i nowy projekt ustawy – jak może być uregulowany system ochrony sygnalistów

2) Kto jest zobowiązany do wdrożenia systemu ochrony sygnalistów

3) Instytucja sygnalisty – kogo mamy obowiązek ochronić?

4) Podstawy i formy dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa UE

5) Obowiązki odbiorców zgłoszenia

6) Rozpoznawanie zgłoszeń

7) Prowadzenie rejestru zgłoszeń i innej dokumentacji

8) Skutki prawne zgłoszeń i działania następcze

9) Działania odwetowe i środki ochrony prawnej

10) Ochrona danych osobowych w systemie sygnalizowania naruszeń

11) Odpowiedzialność


TERMIN: 25.04. w godz. 13:00 - 16:00

Metody pracy: Wykład on-line z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń. Szkolenie odbywa się on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting lub MSTeams.

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzeń wpłat.

Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie
w wersji elektronicznej lub przesłane na adres wskazany przy zgłoszeniu na szkolenie.

KOSZT: 250 zł + 23% VAT (koszt uczestnictwa jednej osoby)

SPRAWDŹ PROGRAM SZKOLENIA
Administratorem Twoich danych jest Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 67 lok. 6U. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu organizacji szkolenia i wykonania umowy dotyczącej jego realizacji.
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, współadministratorami Twoich danych są Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 67 lok. 6 oraz SBC Inspektor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 67 lok. 6U, które przetwarzają je w celu kontaktu obejmującego informowanie o naszej działalności i oferowania usług. Pamiętaj, że masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest zawarcie i wykonanie umowy lub realizacja prawnie uzasadnionych interesów, którymi są zapewnienie udziału w szkoleniu i komunikacja. W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania umowy, udzielenia odpowiedzi i komunikacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby zorganizować szkolenie lub  zapewnić kontakt. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawie danych osobowych można kierować na adres mailowy: m.sakowskabaryla@kancelariasbc.pl lub m.czaplinska@kancelariasbc.pl. Decyzji wobec Twoich danych osobowych nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonujemy profilowania.

Prosimy o zaznaczenie pola, w przypadku wyrażenia zgody.
Poinformowano mnie, że mogę w dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail m.sakowskabaryla@kancelariasbc.pl lub m.czaplinska@kancelariasbc.pl.
Wycofanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Zapisz się na nasze szkolenie online tutaj:

Mamy nowy projekt ustawy – z dn. 6 kwietnia 2022 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Warto przeanalizować ten projekt na tle wymogów określonych w dyrektywie 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz przepisów RODO. Należy ustalić, kto i w jakiś sposób ma zorganizować system ochrony sygnalistów, jak w ramach tego systemu zapewnić kanały komunikacji, w jaki sposób zapewnić realizację procedur i obowiązków wynikających z RODO. Dokonamy tego podczas naszego szkolenia. Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za poprawne wdrożenia rozwiązań prawnych dot. ochrony sygnalistów.

Szkolenie poprowadzi:
dr Marlena Sakowska-Baryła

radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktor naczelna „ABI Expert”, wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych

dr Marlena Sakowska-Baryła specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020, a także współautorką komentarza do ustawy o re-use –B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, M. Sakowska-Baryła, J. Wyporska-Frankiewicz, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, Warszawa 2019,wyd. Wolters Kluwer.Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.W ponad 600 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.

Szkolenie poprowadzi:
mec.
Magdalena Czaplińska

radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO.

Autorka licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń.

Zobacz cały film !


W swoim autorskim kanale dr Marlena Sakowska-Baryła ozmawia o tym, jak zorganizować system monitoringu, aby jednocześnie zapewnić ochronę sygnalistów w sposób odpowiadający wymogom dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17

Poznaj nas bliżej

Odwiedź nasz profil i bądź na bieżąco: