Praca zdalna w kodeksie pracy – przygotowanie do nowej regulacji i nowych obowiązków - szkolenie online

PROGRAM SZKOLENIA:


1) Zmiany w kodeksie pracy, a wcześniejsza „covidowa” regulacja pracy zdalnej

2) Praca zdalna a kodeksowa telepraca

3) Praca zdalna w okresie pandemii

4) Polecenie pracy zdalnej

5) Przyjęcie i odmowa polecenia pracy zdalnej

6) Formalne wymogi pracy zdalnej

7) Sprzęt służący do wykonywania pracy zdalnej

8) Kontrolowanie pracownika wykonującego pracę zdalną

9) Praca zdalna – całkowita, częściowa lub okazjonalna – rozróżnienie i charakterystyka projektowanych instytucji kodeksowych

10) Praca zdalna w kontekście work life balance

11) Realizacja zasad BHP w przypadku pracy zdalnej

12) Ochrony danych osobowych w warunkach pracy zdalnej

13) Koszty ponoszone przez pracownika wykonującego pracę zdalną i ich rozliczenie (koszt prądu, eksploatacji, Internetu)

14) Regulamin pracy zdalnej i inne procedury związane z pracą zdalną.TERMIN: 25 lipca, godz. 9:00 - 12:00

Forma szkolenia: on-line, wykład wspierany prezentacją wraz
z wymianą doświadczeń i możliwością zadawania pytań.

Metody pracy: Wykład on-line z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeńSzkolenie odbywa się on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting lub MSTeams.Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzeń wpłat.


Cena szkolenia 250 zł + 23% VAT (koszt uczestnictwa jednej osoby) obejmuje udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie w wersji elektronicznej lub przesłane na adres wskazany przy zgłoszeniu na szkolenie.
Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, gdy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz uprawniona do tego osoba złoży poniższe oświadczenie. W braku oświadczenia do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

PROGRAM SZKOLENIA
Administratorem Twoich danych jest Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 67 lok. 6U. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu organizacji szkolenia i wykonania umowy dotyczącej jego realizacji.
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, współadministratorami Twoich danych są Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 67 lok. 6 oraz SBC Inspektor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 67 lok. 6U, które przetwarzają je w celu kontaktu obejmującego informowanie o naszej działalności i oferowania usług. Pamiętaj, że masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest zawarcie i wykonanie umowy lub realizacja prawnie uzasadnionych interesów, którymi są zapewnienie udziału w szkoleniu i komunikacja. W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania umowy, udzielenia odpowiedzi i komunikacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby zorganizować szkolenie lub  zapewnić kontakt. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawie danych osobowych można kierować na adres mailowy: m.sakowskabaryla@kancelariasbc.pl lub m.czaplinska@kancelariasbc.pl. Decyzji wobec Twoich danych osobowych nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonujemy profilowania.


Prosimy o zaznaczenie pola, w przypadku wyrażenia zgody.
Poinformowano mnie, że mogę w dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail m.sakowskabaryla@kancelariasbc.pl lub m.czaplinska@kancelariasbc.pl.
Wycofanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.


Na nasze szkolenie zapiszesz się tutaj:

Szkolenie poprowadzi:
dr Marlena Sakowska-Baryła

radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktor naczelna „ABI Expert”, wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych

dr Marlena Sakowska-Baryła specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020, a także współautorką komentarza do ustawy o re-use –B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, M. Sakowska-Baryła, J. Wyporska-Frankiewicz, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, Warszawa 2019,wyd. Wolters Kluwer.Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.W ponad 600 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.

Szkolenie poprowadzi:
mec.
Magdalena Czaplińska

radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO.

Autorka licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń.

Zobacz cały film !


Trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej kodeks pracy, która ma wprowadzić do przepisów k.p. regulacje dotyczące pracy zdalnej. Projekt przewiduje m.in., że pracodawca nadal będzie miał możliwość polecenia pracy zdalnej. Pracownik zaś będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o pracę zdalną. Niekiedy pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek. Pracę zdalną i hybrydową zdołaliśmy poznać podczas pandemii Covid-19, warto jednak przyjrzeć się projektowanym regulacjom, ponieważ po pierwsze będą się one różnić od przepisów ustawy covidowej, po drugie zaś, wszystko wskazuje na to, że pracodawcy będą musieli dostosować się do nowej rzeczywistości w ciągu 2-tygodniowego vacatio legis. To zdecydowanie krótki czas, więc konieczne jest wcześniejsze rozeznanie w nowych realiach prawnych.

Poznaj nas bliżej

Odwiedź nasz profil i bądź na bieżąco: