Nieprawidłowości w rozliczeniach projektów unijnych - szkolenie online

Specustawa funduszowa - czyli ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku
z wystąpieniem COVID– 19 w 2020 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 694)

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku
z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku ma dwa cele. Pierwszym z nich jest większa elastyczność dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych. Drugi zakłada, że dostępne fundusze zostaną ukierunkowane
na zwalczanie koronawirusa i ograniczanie jego niepożądanych skutków dla gospodarki.TERMIN: 5 sierpnia

CENA: 249 zł


Cena szkolenia online obejmuje:

- materiały szkoleniowe

- zaświadczenie o odbyciu szkolenia

- sesję pytań i odpowiedzi

Szkolenie online odbywa się w godz. 9:30 - 12:00 na platformie Click Meeting!

Skutkiem specustawy jest nowe znaczenie pojęcia "nieprawidłowość" i nowe warunki uznania kwalifikowalności wydatków. Najbardziej kluczowa okaże się być w przyszłości interpretacja instytucji przyznających dofinansowanie
w zakresie pojęć takich jak: „skutek wystąpienia CPVID-19”, „bezpośredni skutek COVID – 19”, czy też „negatywny wpływ wystąpienia COVID-19”. Specustawa wymusi redefinicję warunków obowiązujących umów.

Jak ustrzec się nieprawidłowości w projektach unijnych? Dowiesz się podczas naszego szkolenia online!


SZKOLENIE ONLINE:

TERMIN: 5 sierpnia
CENA: 249 ZŁ

Administratorem Twoich danych jest Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 67 lok. 6U. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu organizacji szkolenia i wykonania umowy dotyczącej jego realizacji.
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, współadministratorami Twoich danych są Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 67 lok. 6 oraz SBC Inspektor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 67 lok. 6U, które przetwarzają je w celu kontaktu obejmującego informowanie o naszej działalności i oferowania usług. Pamiętaj, że masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest zawarcie i wykonanie umowy lub realizacja prawnie uzasadnionych interesów, którymi są zapewnienie udziału w szkoleniu i komunikacja. W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania umowy, udzielenia odpowiedzi i komunikacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby zorganizować szkolenie lub  zapewnić kontakt. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawie danych osobowych można kierować na adres mailowy: m.sakowskabaryla@kancelariasbc.pl lub m.czaplinska@kancelariasbc.pl. Decyzji wobec Twoich danych osobowych nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonujemy profilowania.

Prosimy o zaznaczenie pola, w przypadku wyrażenia zgody.
Poinformowano mnie, że mogę w dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail m.sakowskabaryla@kancelariasbc.pl lub m.czaplinska@kancelariasbc.pl.
Wycofanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Zapisz się na nasze szkolenie online tutaj (5 sierpnia):

Podczas szkolenia omówimy najistotniejsze kwestie z punktu widzenia Beneficjenta :

obowiązujące źródła praw
i obowiązków beneficjenta projektu współfinansowanego
z budżetu UE


środki ochrony interesów finansowych beneficjentów

definicję nieprawidłowości oraz działania korygujące system podejmowania działań związanych z pomniejszeniem wydatków

Webinaria kierujemy do osób zajmujących się realizacją projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Szkolenie online poprowadzą:
dr Marlena Sakowska-Baryła

radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktor naczelna „ABI Expert”, wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych

mec. Magdalena Czaplińska

radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., prezes SBC Inspektor Sp. z o.o.

mec. Justyna Abramczyk

radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Justyna Abramczyk

Zobacz cały film !


Jak stan epidemii faktycznie wpłynął na możliwość realizacji projektów unijnych?

Rozmowa dr Marleny Sakowskiej - Baryły z mec. Magdaleną Czaplińską
i mec. Justyną Abramczyk:

Poznaj nas bliżej

Odwiedź nasz profil i bądź na bieżąco: