Realizacja sesji rady gminy, powiatu
i sejmiku województwa – RODO, transmisja, dostęp do informacji
i zdalne sesje

Jakie przepisy i w jakim zakresie regulują zdalne posiedzenia organów uchwałodawczych i organów kolegialnych w samorządzie? Jak zapewnić zgodność z prawem zdalnej sesji oraz jakie są prawne warunki jej prowadzenia?
WEBINAR dedykowany samorządowcom, pracownikom obsługującym od strony administracyjnej i prawnej posiedzenia organów uchwałodawczych różnych szczebli samorządu.

Weź udział w naszym szkoleniu online !

269 zł

Cena:

TERMIN: 23 CZERWCA

Cena szkolenia obejmuje:


- materiały szkoleniowe

- zaświadczenie o odbyciu szkolenia

- sesję pytań i odpowiedzi

Szkolenie online odbywa się w godz. 10:00 - 12:30


Administratorem Twoich danych jest Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 67 lok. 6U. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu organizacji szkolenia i wykonania umowy dotyczącej jego realizacji.
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, współadministratorami Twoich danych są Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 67 lok. 6 oraz SBC Inspektor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 67 lok. 6U, które przetwarzają je w celu kontaktu obejmującego informowanie o naszej działalności i oferowania usług. Pamiętaj, że masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest zawarcie i wykonanie umowy lub realizacja prawnie uzasadnionych interesów, którymi są zapewnienie udziału w szkoleniu i komunikacja. W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania umowy, udzielenia odpowiedzi i komunikacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby zorganizować szkolenie lub  zapewnić kontakt. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawie danych osobowych można kierować na adres mailowy: m.sakowskabaryla@kancelariasbc.pl lub m.czaplinska@kancelariasbc.pl. Decyzji wobec Twoich danych osobowych nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonujemy profilowania.

Prosimy o zaznaczenie pola, w przypadku wyrażenia zgody.
Poinformowano mnie, że mogę w dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail m.sakowskabaryla@kancelariasbc.pl lub m.czaplinska@kancelariasbc.pl.
Wycofanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Zapisz się na nasze szkolenie online tutaj:

Podczas szkolenia dowiesz się:

czy prowadzenie zdalnej sesji wymaga zmian w statucie lub w regulaminie pracy rady/sejmiku?

jak zapewnić realizację sesji zgodnie z RODO oraz jak RODO wpłynęło na zakres informacji dostępnych podczas sesji,
w tym sesji zdalnej?

jak zrealizować dostęp do informacji publicznej w związku z sesją zdalną- jak realizować obowiązek transmisji sesji i udostępniania nagrań w przypadku zdalnej sesji ?

Szkolenie poprowadzą:
dr Marlena Sakowska-Baryła

radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktor naczelna „ABI Expert”, wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych

mec. Magdalena Czaplińska

radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p.,

prezes SBC Inspektor Sp. z o.o.

Poznaj nas bliżej

Odwiedź nasz profil i bądź na bieżąco: