Konstruowanie umów powierzenia przetwarzania danych - szkolenie online

Powierzenie przetwarzania wymaga zawarcia umowy lub istnienia tzw. innego instrumentuprawnego.
Taki jest wymóg wynikający z RODO
, a przy okazji to dość użyteczne rozwiązanie,ponieważ w takiej umowie czy innym akcie zostają określone obowiązki stron, które kształtują standardy ochrony danych osobowych, a więc faktycznie mają wpływ na prawa osób trzecich –osób, których dane dotyczą.
Bywa, że jedna ze stron posługuje się wypracowanym przez siebie formularzem umowy
i nie bardzo chce odstąpić od takiego rozwiązania.

Ciekawe, że to rozwiązanie budzi szczególnie dużo kontrowersji, gdy stroną kształtującą treść umowy jest podmiot przetwarzający, a nie administrator.
Czy tak może być? Czy to zgodne z prawem?


TERMIN: 6 sierpnia,

godz. 9:30 - 12:00

Cena szkolenia - 229 zł, obejmuje:


- materiały szkoleniowe

- zaświadczenie o odbyciu szkolenia

- sesję pytań i odpowiedzi1.    Współadministratorami Twoich danych są Sakowska-Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska oraz SBC Inspektor sp. z o.o., z siedzibami w Łodzi przy Al. Kościuszki 67 lok. 6U, mające wspólny punkt kontaktowy pod adresami mailowymi sakowskabaryla@kancelariasbc.pl lub m.czaplinska@kancelariasbc.pl.
2.    Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu dostarczenia newslettera oraz zaproszeń na szkolenia i inne wydarzenia, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody opartej na art. 6 ust 1 lit a) RODO.
3.    W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Tobie prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4.    Twoje dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, o którym mowa w pkt 2 nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
5.    Odbiorcą Twoich danych mogą być podmioty, którym powierzamy obsługę informatyczną lub, z których rozwiązań korzystamy przy przygotowaniu i organizacji wydarzeń.
6.    Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby zrealizować szkolenie, a także otrzymywać newsletter.
7.    Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.    Decyzji ostatecznych wobec Twoich danych osobowych nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonujemy profilowania wywołującego takie skutki.
9.    Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych było niezgodne z prawem.

Odbiorcą Twoich danych mogą być podmioty, którym powierzamy obsługę informatyczną lub, z których rozwiązań korzystamy przy przygotowaniu i organizacji wydarzeń.


Poinformowano mnie, że mogę w dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail m.sakowskabaryla@kancelariasbc.pl lub m.czaplinska@kancelariasbc.pl.
Wycofanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.


Zapisz się na nasz webinar tutaj:

Podczas szkolenia dowiesz się, że:

powierzenie przetwarzania to stan faktyczny, którego nie zmienimy postanowieniami umownymi -
w RODO nie ma mowy o powierzeniu przetwarzania (tak, tak! RODO stanowi wyłącznie o podmiocie przetwarzającym)

nie każde udostępnienie danych osobowych wymaga zawarcia umowy, a nie każde powierzenie przetwarzania wymaga udostępnienia danych osobowych

powierzenie przetwarzania wymaga umowy lub innego instrumentu prawnego (aktu prawnego) - podmiot przetwarzający musi działać w imieniu
i na rzecz administratora, a więc realizować jego cele, żeby w ogóle można było mówić o powierzeniu przetwarzania

Szkolenie poprowadzą:
dr Marlena Sakowska-Baryła

radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktor naczelna „ABI Expert”, wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych

mec. Magdalena Czaplińska

radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p.,

prezes SBC Inspektor Sp. z o.o.

Zobacz cały film !


Jakie są najczęstsze problemy z umową przetwarzania danych osobowych?
Wyjaśnia dr Marlena Sakowska - Baryła w rozmowie z mec. Pawłem Litwińskim w cyklu poświęconym powierzeniu na swoim autorskim kanale YouTube!

Poznaj nas bliżej

Odwiedź nasz profil i bądź na bieżąco: